Bestyrelsen og instruktører i Rødovre Skytteforening Orientering om Børneattest, se nederst

 
Bestyrelsen pr. 19.04.2018 og ansvarsområder
      Vedtægter 2018
Bestyrelsesposter Navn Valgt På valg e-mail
Formand (ulige år) Jens Grønlund 2019 2021 formand@rodovreskytteforening.dk
Kasserer (lige år) Flemming Brandenborg 2018 2020 kasserer@rodovreskytteforening.dk
Formand for Pistol afdelingen (ulige år) John S Larsen 2019 2021 pistol@rodovreskytteforening.dk
Formand for Riffel afdelingen (lige år) Bent L. Hansen 2018 2020 riffel@rodovreskytteforening.dk
Formand for Ungdom afdelingen (ulige år) Mikkel Ravn 2019 2021 ungdom@rodovreskytteforening.dk
Formand for AirSoft afdelingen (lige år) Mikkel Ravn 2018 2020 airsoft@rodovreskytteforening.dk
Bestyrelsesmedlem (lige år) Michael Thomsen 2019 2020 medlemb1@rodovreskytteforening.dk
Bestyrelsesmedlem (ulige år) Peter Ravn 2019 2021 medlemb2@rodovreskytteforening.dk
Bestyrelsesmedlem (lige år) Kim Weiss Poulsen 2018 2020 medlemb3@rodovreskytteforening.dk
         
Tillidsposter Navn Valgt På valg e-mail
Revisor (hvert år) Kaj Kankelborg Pedersen 2019 2020 revisor@rodovreskytteforening.dk
Revisor suppleant (hvert år) Ingen valgt 2016 2020  
Webmaster (udpeges af bestyrelsen) Jens Grønlund 2019 2020 webmaster@rodovreskytteforening.dk
         
Kassevagter Navn Bemærkning
Kassevagt koordinator John Larsen pistol@rodovreskytteforening.dk
Kassevagt Bent L. Hansen riffel@rodovreskytteforening.dk
Kassevagt Jane Kampmann Afløser
Kassevagt Karin Shilling  
Kassevagt Christian Richter-Pedersen  
Kassevagt Michael P. Kreutzer Afløser
Kassevagt Ronny Nielsen  
Kassevagt Steffen Lauridsen  
Kassevagt Henrik Holme  
     
Instruktører med uddannelse Navn Supplerende uddannelse
Ungdomafdelingen Mikkel Ravn      
Ungdomafdelingen Flemming Brandenborg Riffeldommer ISSF (C)  
Ungdomafdelingen Brian Mastrup Nielsen      
Pistolafdelingen John S Larsen Pistoldommer ISSF (B)  
Pistolafdelingen Michael Thomsen Pistoldommer ISSF (B)  
Riffelafdelingen        
         
Instruktør assistenter Navn  
Ungdomsafdelingen Steffen Lauridsen      
         

Børneattester

Hent børneattest

Hvem er omfattet?
Der skal indhentes børneattester på:
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.

  • Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Der skal ikke indhentes børneattester på:
  • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
  • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
  • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.
Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.