Bestyrelsen og instruktører i Rødovre Skytteforening Orientering om Børneattest, se nederst

 
Bestyrelsen pr. 19.04.2017 og ansvarsområder
      Vedtægter pr. 14. april 2014
Bestyrelsesposter Navn Valgt På valg e-mail
Formand (ulige år) Jens Grønlund 2017 2019 formand@rodovreskytteforening.dk
Kasserer (lige år) Flemming Brandenborg 2016 2018 kasserer@rodovreskytteforening.dk
Formand for Pistolafdelingen (ulige år) John S Larsen 2017 2019 pistol@rodovreskytteforening.dk
Formand for Riffelafdelingen (lige år) Bent L. Hansen 2016 2018 riffel@rodovreskytteforening.dk
Formand for Ungdomsafdelingen (ulige år) Mikkel Ravn 2017 2019 ungdom@rodovreskytteforening.dk
Bestyrelsesmedlem (lige år) Christian Richter-Pedersen 2016 2018 medlemb1@rodovreskytteforening.dk
Bestyrelsesmedlem (ulige år) Brian Mastrup Nielsen 2017 2019 medlemb2@rodovreskytteforening.dk
Bestyrelsesmedlem (lige år) Kim Weiss Poulsen 2017 2018 medlemb3@rodovreskytteforening.dk
         
Tillidsposter Navn Valgt På valg e-mail
Revisor (hvert år) Kaj Kankelborg Pedersen 2017 2018 revisor@rodovreskytteforening.dk
Revisor suppleant (hvert år) Ingen valgt 2016 2016  
Webmaster (udpeges af bestyrelsen) Jens Grønlund 2017 2018 webmaster@rodovreskytteforening.dk
         
Kassevagter Navn Bemærkning
Kassevagt koordinator John Larsen pistol@rodovreskytteforening.dk
Kassevagt Bent L. Hansen riffel@rodovreskytteforening.dk
Kassevagt Jane Kampmann Afløser
Kassevagt Karin Shilling  
Kassevagt Christian Richter-Pedersen  
Kassevagt Michael P. Kreutzer Afløser
Kassevagt Ronny Nielsen  
Kassevagt Steffen Lauridsen  
Kassevagt Henrik Holme  
     
Instruktører med uddannelse Navn Supplerende uddannelse
Ungdomafdelingen Mikkel Ravn      
Ungdomafdelingen Flemming Brandenborg Riffeldommer ISSF (C)  
Ungdomafdelingen Brian Mastrup Nielsen      
Pistolafdelingen John S Larsen Pistoldommer ISSF (B)  
Pistolafdelingen Michael Thomsen Pistoldommer ISSF (B)  
Riffelafdelingen        
         
Instruktør assistenter Navn  
Ungdomsafdelingen Steffen Lauridsen      
         

Børneattester

Hent børneattest

Hvem er omfattet?
Der skal indhentes børneattester på:
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.

  • Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Der skal ikke indhentes børneattester på:
  • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe
  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne
  • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen
  • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.
Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.