Persondataforordningen

Her er foreningens informationer, om hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.
      Her kan du hente Privatlivspolitik for RS

Oplysningspligt i Rødovre Skytteforening (RS)

Følgende er den lovpligtige oplysnings pligt. Privatlivs politik i sin helhed findes på foreningens hjemmeside http://www.rodovreskytteforening.dk

Rødovre Skytteforening, foreningens formand er dataansvarlig,
formand@@rodovreskytteforening.dk

Vi behandler oplysninger om dig af almindelig foreningsmæssig karakter, såsom kontaktoplysninger mm.
Derudover er RS som skytteforening underlagt en række lovkrav der fordrer oplysninger vedr våbenhåndtering mm. I den forbindelse behandles våbentilladelser, CPR nr. mm. der opbevares i fysisk form (papir) i aflåste skabe i henhold til våbenloven

.Legitime interesser
Som en del af RS’ legitime interesser, behandler vi oplysninger om deltagelse i konkurrencer mm. Disse oplysninger videregives til relevante idræts organisationer og medlemmer der deltager i disse konkurrencer får tildelt et skytte nr. Såfremt du ikke ønsker sådanne meddelelser givet videre, kan det meddeles formanden eller afdelings formanden. Det kan dog begrænse muligheden for deltagelse i nationale stævner.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse
  • Retten til at frasige dig profilering

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.