Rødovre Skytteforenings historie Stiftet 1. april 1953

Afskrift af indlæg af en af vore tidligere formænd Leo Hansen, samt fra Annelise Psilanders indlæg i R.S. 25 års jubilæumsskrift.
 

1941-1953
I 1941 blev på foranledning af Rødovre og Omegns Gymnastikforening (R.O.G.) stiftet en skytteforening som fik til huse på keglebanen ved Damhuskroen, her var der 3 standpladser, medlemstallet var ikke så stort, så de klarede sig. Efter krigen, da det atter var muligt at få rifler og patroner, kom der mere liv i foreningen, man rykkede ind i festsalen ?Skibet? og fik indrettet en brugbar bane med 10 standpladser og kuglefang oppe på scenen, der var jo lys til det. Som standplads brugte vi restaurationsbordene, der blev stillet op på række. Det hændte nogle gange, at mikrofonerne på scenen blev skudt i stykker.

1953-1963
Den 1. april 1953 blev R.S. udskilt fra R.O.G. ( der var 5 foreninger der skilte sig ud den gang ) og Anders Jacobsen blev valgt som formand, det var han til 1963 og gjorde som sådan et helt fantastisk stort og uegennyttigt arbejde, f.eks. kørte han rundt på cykel til de forskellige medlemmer og krævede kontingent op, og adviserede skydning lørdag-søndag, mm. På Damhuskroen skød man kun 15 meter om vinteren, så kommunen blev ansøgt, og R.S. fik tilladelse til at indrette en 50 meter bane i Espelunden til sommerskydning, desværre fik den kun lov at stå i 3 år, så skulle parken anlægges.

 

1965-1970
Fra 1965 til 70 var Svend Jørgensen formand. Der blevet taget kontakt med Herlevhallen, og i efteråret 1966 blev der indgået en lejeaftale med 2 ugentlige skydeaftener, banerne var først klar til ibrugtagning i foråret 1967, så man havde ikke meget glæde af den første sæson. Der blev dog afviklet et par præmieskydninger, så der var noget at dele ud til afslutningsfesten.

I sæsonen 1967/68 blev der skudt pænt, med ca. 35 serier om onsdagen og ca. 15 om fredagen, men allerede året efter begyndte det at gå ned af, derfor foreslog Svend Jørgensen at tage pistolskydning med på programmet, for at få lidt mere liv i foreningen. Der var en del startvanskeligheder, men det viste sig at være den rette disposition, mandag blev pistolaften. Efter kort tid var der ca. 100 pistolskytter. Også ungdomsskydning med luftgevær fik Svend startet op i Herlev. Selv om man var glad for at være i Herlev, blev der arbejdet på at komme tilbage til Rødovre.

Da det nye Rødovre Centrum kom på tale forsøgte man sig med at komme ind i det, men det kunde økonomien slet ikke holde til kr. 22.000,- i årlig leje samt indretning, ( husk det var først i 70erne ). Derfor var det lykken da stadsarkitekt Børge T. Lorentzen, kunne få plads til en skydebane i den fælleskommunale svømmehal.

1963-1965
Fra 1963 til 1965 var Rikard Andersen formand, han har ikke haft det let med hensyn til skydebaner.

I 1964 døde restauratøren på Damhuskroen, og den nye ejer ville ikke have skydning, det var der ikke nok penge i , så foreningen fik 2 dage til at pakke sig bort. Kommunen kunne ikke skaffe os noget, så der blev forsøgt hos De Danske Forsvarsbrødre i Gothersgade, men det var ikke sagen med den lange køretur ind til byen, medlemstallet dalede katastrofalt og riflerne måtte opbevares hjemme, på mere eller mindre betryggende måde, en aften så markøren det særsyn at der sad en strikkepind i skiven. så i 1964/65 blev der vist slet ikke skudt.

  1970-1973
Ved indvielsen i 1970 deltog Borgmestrene fra Brøndbyerne og Rødovre, det var vel nok den største dag i R.S. historie da Leo Hansen, formand fra 1970 til 73. kunne modtage de 14 nye 15 meter baner 5 aftener om ugen, samt mulighed for stævner lørdag og søndag. Det viste sig hurtigt at der var en del ting, som ikke levede op til R.S. ønsker blandt andet var det svært at få lov til at modtage gæster fra andre foreninger, samt at vi ikke måtte være i huset, når der ikke var åbent i Vestbadet. Disse ting er for længst forhandlet bort så vi i dag har det bedste forhold til Vestbadet. Ting som tærede slemt på de første bestyrelsesmedlemmer, samtidig med at der nu var både riffel-. pistol-. og ungdomsskytter, med nye og ukendte ønsker, der skulle honoreres. Ved afrejsen fra Herlev var der en del pistolskytter som ikke ønskede at flytte med til Rødovre, de dannede derfor Herlev Pistolklub, og fortsatte med at skyde i Herlev.

 

 

1973-1976
Fra 1973 til sin død den 1/1 76. var Carl Lind formand.

I 1976 fungerede R.S. kasserer Bjørn Bentzen som kasserer og formand.

1977-1997
Fra 1977 til 1997. Peter Hansen

1997-2000

2000-2006