Pistolafdelingen Dicipliner      
       
Våbentype Dicipliner Skiver Konkurrencer
FallingTaget Politiskole Match 4-klub Vinterskydning Pistolafdeling info

           
Skydeprogram for Standard Pistol 15 og 25 meter
Bestemmelser for udformning af
Standard Pistol Kaliber .22
Enhver pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm (Call22) må anvendes når våbnet overholder de nedenfor anførte mål og bestemmelser:
 • Kun åbne sigtemidler er tilladt. Optiske, elektroniske og korntunnel på forreste og bageste sigte er ikke tilladt.
 • Pistolen skal kunne indeholdes i en kasse med følgende mål 50x150x300 mm
 • Våbnets vægt inkl. tomt magasin og kontravægt, må ikke overstige 1400g
 • Pibens længde må ikke overstige 153 mm
 • Mundingsbremse eller tilsvarende må ikke anvendes.
 • Afstanden mellem forreste og bageste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm.
 • Aftrækket skal holde mindst 1000g målt med aftræksvægten ophængt nær aftrækkerens midte med piben lodret.
 • Skæftets bredde må ikke overstige 50 mm vinkelret på sigtelinien.
 • Skæftet må ikke give støtte på ydersiden af hånden, håndleddet skal være frit, når våbnet holdes i normal skydestilling.
 • Kontravægt må ikke være frem foran mundingen.
Skydeprogram standardpistol        
15 meter standartpistol indendørs:
 • Frit antal prøveskud
 • 30 gældende skud
 • Skydetid max. 45 minutter inkl. prøveskud
Skiver 15 meter standardpistol:

Der skydes på 10 delt ringskive Pistolskive 2000 call22
 • Ringbredde og radius 10èr 1,25 cm
 • Skivens sorte del er 10 cm. og omfatter ringene 10, 9, 8 og 7
 • Hele skiven er 20 cm i diameter og ingen X-10'er.
25 meter standardpistol udendørs
 • 1 prøve serie, á 5 skud,
  skyde tid 150 sek.
 • 4 serier á 5 skud på 150 sek.
 • 4 serier á 5 skud på  20 sek.
 • 4 serier á 5 skud på  10 sek.
Skiver 25 meter standardpistol:

Der skydes på 10 delt ringskive Pistolskive nr. 10
 • Ringbredde og radius er 2,5 cm
 • Skivens sorte del er 20 cm 10,9,8 og 7
 • Hele skiven er 50 cm i diameter, X-10'er er 2,5cm.
 • Der regnes ikke med X-10'er
Skydeprogram for Luftpistol 10 og 15 meter
Bestemmelser for udformning af
luftpistol

Information er på vej..!!

   
Skydeprogram 10 meter        
Program luftpistol 10 meter :

Herrer skyder 60 gældende skud.
Skydetid 1 time og 45 min.
Der er ubegrænset antal prøveskud før gældende.

Damer og veteraner skyder 40 gældende skud.  Skydetid 1 time og 15 min.
Der er ubegrænset antal prøveskud før gældende.

Skiver 10 meter luftpistol:

Der skydes på 10m luftpistolskive

 • Diameter på 10'er er 11,5 mm
 • Skivens sorte del er 59,5 mm. og omfatter ringene 10, 9, 8 og 7
 • Hele skiven er 155,5 mm i diameter og X-10'eren er 5,0 mm
Skydeprogram 15 meter        
Program 15 meter luftpistol:

Der skydes 30 gældende skud.
Skydetid 45 min.
Der er ubegrænset antal prøveskud før gældende.
Skiver< 15 meter luftpistol:

Der skydes på 10 delt ringskive Pistolskive 2000 call22 / 4,5 mm
 • Ringbredde og radius 10'er er 1,25cm
 • Skivens sorte del er 10 cm. og omfatter ringene 10, 9, 8 og 7
 • Hele skiven er 20 cm i diameter og ingen X-10'er.
Skydeprogram for Fripistol ( cal.22) 15 og 50 meter
Bestemmelser for udformning af
Fripistol kaliber .22
Kan skydes med en hvilken som helst Kaliber .22 pistol eller revolver, det eneste krav der er til udførelsen er at våbnet skal holdes med en hånd, det skal være fri af håndleddet og det skal affyres af den hånd som holder våbnet, og der må det kun lades med et skud af gangen.
15 meter fripistol indendørs

15 meter Fripistol, der skydes frit antal prøveskud og herefter 30 gældende skud, der er en skyde tid på 45 min, med prøveskud.
På 15 meter skydes der på en skive med følgende mål:
 • 10'er er 11,6 mm
 • Ringbrede er 11,5 mm
 • Diameter på skiven er 150,7 mm.
50 meter fripistol udendørs

50 meter Fripistol, der skydes frit antal prøveskud og herefter 30 gældende skud, der er en skyde tid på 45 min, med prøveskud.
På 50 meter skydes der på 10 delt ringskive Pistolskive nr. 10.
 • Ringbredde og radius er 2,5 cm
 • Skivens sorte del er 20 cm 10, 9, 8 og 7
 • Hele skiven er 50 cm i diameter, X-10'er er 2,5 cm.
 • Der regnes ikke med X-10'er
Skydeprogram for Grovpistol og Sportspistol 25 meter
Bestemmelser for udformning af Sportpistol kaliber .22 Enhver pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm (kaliber.22) må anvendes når våbnet overholder de nedenfor anførte mål og bestemmelser:
 • Kun åbne sigtemidler er tilladt.
 • Optiske, elektroniske og korntunnel på forreste og bageste sigte er ikke tilladt.
 • Pistolen skal kunne indeholdes i en kasse med følgende mål 50x150x300 mm
 • Våbnets vægt inkl. tomt magasin og kontravægt, må ikke overstige 1400g
 • Pibens længde må ikke overstige 153 mm
 • Mundingsbremse eller tilsvarende må ikke anvendes.
 • Afstanden mellem forreste og bageste sigtemiddel må ikke overstige 220 mm.
 • Aftrækket skal holde mindst 1000 gr. målt med aftræksvægten ophængt nær aftrækkerens midte med piben lodret.
 • Skæftets bredde må ikke overstige 50mm vinkelret på sigtelinien.
 • Skæftet må ikke give støtte på ydersiden af hånden, håndleddet skal være frit, når våbnet holdes i normal skydestilling.
 • Kontravægt må ikke være fremme foran mundingen.
  Program Sportpistol og grovpistol 25 meter Program Grovpistol 25 meter
  Præcisionsskydning:
 • Der skydes 1 prøveserie à 5 skud, skyde tid indtil 5 min.
 • Herefter skydes der:
  6 serier à 5 skud hver serie 5 min. max skydetid.
Der skydes på 10 delt ringskive Pistolskive nr. 10
 • Ringbredde og radius er 2,5cm
 • Skivens sorte del er 20cm 10, 9, 8 og 7
 • Hele skiven er 50cm i diameter, X-10´er er 2,5cm.
 • Der regnes ikke med X-10`er
Præcisionsskydning:
 • Der skydes 1 prøveserie, 5 skud, skydetid indtil 5 min.
 • Herefter skydes der:
  6 serier a' 5 skud hver serie 5 min max skydetid.

Der skydes på 10 delt ringskive Pistolskive nr. 10

 • Ringbredde og radius er 2,5 cm
 • Skivens sorte del er 20 cm 10,9,8 og 7
 • Hele skiven er 50 cm i diameter, X-10'er er 2,5 cm.
 • Der regnes ikke med X-10'er
  Duelskydning:
 • Der skydes 1 prøve serie à 5 skud
  duel (7 sek. væk 3 sek. fremme)
  der skydes hver gang skiven er fremme.

Herefter skydes der: 6 serier à 5 skud duel i hver serie.

 • Der skydes på duelskive
 • 10´eren er 10cm.
 • X-10´er diameter er 5cm.
 • Øvrige ringbredder er 4cm
 • Laveste point værdi er 5 som svarer til den yderste ring
 • Hele skiven er 50 cm. i diameter,
 • I hver side af skiven er der en hvid sigtelinie, der erstatter tallene.
 • Sigtelinien er 12,5 cm lang og 0,5cm tyk
 • Der regnes ikke med X-10`er
Duelskydning:
 • Der skydes 1 prøve serie med 5 skud,
  Duel (7 sek. væk 3 sek. fremme)
  der skydes hver gang skiven er fremme

Herefter skydes der: 6 serier a' 5 skud i hver serie.

 • Der skydes på duelskive
 • 10'eren er 10 cm.
 • X-10'er diameter er 5 cm.
 • Øvrige ringbredder er 4 cm
 • Laveste point værdi er 5 som svarer til den yderste ring
 • Hele skiven er 50 cm i diameter
 • I hver side af skiven er der en hvid sigtelinie, der erstatter tallene.
 • Sigtelinien er 12,5 cm lang og 0,5 cm tyk
 • Der regnes ikke med X-10'er