Pistolafdelingen Info      
       
Våbentype Dicipliner Skiver Konkurrencer
FallingTaget Politiskole Match 4-klub Vinterskydning Pistolafdeling info

           
           
Flere oplysninger om afdelingen kommer snarest          
Venlig hilsen John Larsen, formand for Pistolafdelingen.