Reglement Våbenloven ISSF DSkyU - Generelt DSkyU - 10 m luft DGI-S - Generelt

DGI Skydning - Våbenloven   Se den fulde ordlyd i våbenloven  
De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse nr. 66 af 26.1.2000), Cirkulære om våben og ammunition (Cirkulære nr. 8 af 26.1.2000) samt Rapport fra arbejdsgruppe under Rigspolitichefen. Der vil blive henvist til disse ved VL, VB,VC og VR samt §-nr. Skytteforeningernes Våbenregistrering betegnes SKV. Når der i loven m.v. omtales pistoler, gælder dette for både pistoler og revolvere.
           
Hvem kan få tilladelse til at have våben?
Skytteforeninger under DGI Skydning (tidl. De Danske Skytteforeninger), Dansk Skytte Union DSkyU og Dansk Firmaidrætsforbund (VB §11) og medlemmer under disse foreninger (VB §10) kan få tilladelse til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammerne i de 3 organisationer (VC §2).
           
Hvad gælder tilladelsen til?
Tilladelsen giver alene adgang til at anvende våbenet til de aktiviteter som de 3 organisationer har godkendt for det pågældende våben (VC §2).
           
Riffelskytter
Alderskravet

Alderskravet er normalt 18 år for riffelskytter for at få tilladelse til at købe et våben, men skytter mellem 16 og 18 år kan få tilladelse, hvis de har forældrenes
tilladelse. (SKV 2 blanket) (VC §16). Luftriffel kræver ikke tilladelse, hvis køber er fyldt 18 år. Skytter mellem 16 og 18 år kan søge tilladelse. (SKV 2).
           
Pistolskytter
Alderskravet

Alderskravet for at få tilladelse til at købe en pistol er 20 år. Men yderligere kræves det, at ansøgeren i mindst 2 år har været aktivt skydende medlem af
en skytteforening. Formanden skal bekræfte dette på SKV 2 blanketten. (VC- §20).
           
Aktivitetskravet
For at en skytte kan få våbenpåtegning til en pistol, skal han i to-års perioden forud have skudt mindst 6 gange pr. år.
For at kunne beholde sin våbenpåtegning til pistol skal skytten hvert år være ”foreningsaktiv” mindst 4 gange, som udgangspunkt ved skydning. (VR).