Ungdomsafdelingen - Træningshjælp        
         
Våbentyper Dicipliner Skiver Klasser Træningshjælp
        Ungdomsafdeling INFO
           

Tekst og foto; Tommy S. Haun · Model; Lasse T. Christensen    

Bordet
Denne skydestilling er afhængig af bordhøjden. Bordet bør være af en sådan art, at det kan justeres højden, og bordkanten, der vender ud mod skytten, er i en skrå vinkel på ca. 15-20 grader i forhold til skudretningen.

Hvis man ikke kan justere bordet i højden, kan man benytte skamler af forskellig højder til justering af stillingen

.
Bordets højde findes ved at skytten stiller sig ud for bordet med ansigtet vendt mod skiven. Bordkanten skal være ud for nederste ribben, eller der skal være ca. 2-3 cm luft fra albuerne og ned til bord-kanten, når man løfter armene som vist på billedet.

Man kan også checke højden ved, at man går frem på albuerne og stiller sig med hænderne under hagen, så skal stillingen være naturlig at stå i, let foroverbøjet med god støtte på begge ben og albuer, og med hovedet lodret placeret på hænderne, som på nedenstående foto.

Støtten
Støtten skal være af en type som er godkendt ifølge Skyttebogen kap. 12. og skal kunne justeres i højden.

Stillingen
Stillingen indtages ud fra, hvor fødderne skal være og hvor støtten skal placeres. Der skal være ca. en skulders bredde mellem fødderne og de skal stå ca. 15-20 grader i forhold til skudretningen (bemærk, det er de samme antal grader som på bordet). Der skal være ligevægt på begge ben. HUSK man må ikke overstrække benene. 

Støtten rettes derefter ind ved at placere albuerne på bordet ud for sig, i en naturlig stilling. Ved at se gennem gaflen på støtten, finder man placeringen af denne. Hvis der er justerbar kolbe-kappe på riflen, skal den placeres mellem top og neutral. Nu kan riflen løftes op på støtten og man kan begynde at finde den endelige skyde-stilling.

Riflen skal hvile på den yderste del af skæftet, og der skal være ca. 5 cm. ud til enden af skæftet. Hvis støtten bliver placeret for langt inde mod skytten, øger man risikoen for store udsvingninger.

Riflen føres op til skulderen ved at tage fat med højre hånd på skæftet foran kolbe-kappen. Kolbekappen skal side i den naturlige hulning som der er ved skulderen. Derefter fører man højre hånd frem til pistolgrebet, og tager fat med de tre nederste fingre, lillefinger, ringfinger og langfinger. Kolbekappen skal presses ind i skulderen, så der er god kontakt hver gang, og skal være ens for hver gang. Højre albue skal falde naturligt ned på bordet.

Venstre hånd skal holde om/på skæftet, må ikke knuge. Stillingen skal nu kontrolleres. Det kan gøres ved at sigte på skiven, og derefter se væk fra skiven i nogle få sekunder. Hvis sigtet ikke står midt på skiven når man ser igennem igen, skal man flytte støtten til en af siderne, og hvis den ikke passer i højden, skal den justeres til den passer.

PAS PÅ, man kan ikke selv flytte på støtten, hvis geværet stadig hviler på den, så få derfor en til at hjælpe dig, eller tag riflen ned.

Korrekt skydestilling set fra venstre, til hjælp kan man læne sig op ad bordet, men pas på, at man ikke kommer til at presse for meget på luftvejene.

Pas på med placeringen af støtten, den skal være ca. 5 cm. fra skæftets afslutning.

CHECKLISTE
 1. En skulders bredde mellem fødderne.
 2. Fødderne skal placeres 15-20 grader i forhold til bordkanten, det samme som bordkanten er i.
 3. 5-10 cm afstand fra fødderne til bordkant.
 4. 2-3 cm afstand fra albuer til bordkant.
 5. Nederste ribben ud for bordkant.
 6. Ret støtten ind, ved at se gennem gaflen og grovjuster højden på den.
 7. Tilpas kolbekappen imellem top og neutral.
 8. Placer kolbekappen ind i hulningen.
 9. Kontroller placering af kolbekappe i skulderen, HVER GANG.
 10. Fast tag i pistolgrebet med pres ind mod skulderen.
 11. Højre arm/albue skal falde naturligt ned hver gang og helst samme sted hver gang.
 12. Hovedet placeres samme sted på kindpuden hver gang og holdes så lodret, som muligt.
 13. Slap af i alle muskelgrupper.
   
Skydning med rem og albue-støtte Tekst og foto; Tommy S. Haun · Model; Ryan og Dennis Holm
  Denne skydestilling kan anvendes af junior-, dame-, veteran-, og åben-klasse skytter
Bordet Skydning med rem og albue-støtte på indendørs er meget afhængig af bordhøjde og udstyr. Bordet bør være af en sådan art, at det kan justeres i højden, og bordkanten, der vender ud mod skytten, er skrå i en vinkel på ca. 15-20 grader i forhold til skudretningen.

Hvis man ikke kan justere bordet i højden, kan man benytte skamler af forskellig højder til justering af stillingen.

Udstyret

Af udstyr bør man have en god rem, en skydehandske og, hvis man vil ofre det sidste, en skydejakke, men en ganske almindelig jakke med en påsyet rem / krog til at holde remmen med er ganske udmærket.

Jakken skal dog sidde tæt til kroppen og helst passe rimelig godt hen over skuldrene, da det er skuldrene, der bærer riflen, og ikke armen.

Remmen

Når man sætter remmen på, som vist ovenstående, skal man passe på, at man ikke får sat remmen forkert fra starten. Mange har en tendens til at montere remmen på armen uden at tænke over, hvordan den sidder.

Remmen skal sidde solidt omkring krogen og trækkes derefter ud i den samme vinkel som skydestillingen. Remmen strammes derefter tilpas ind. Den må ikke sidde for stram om armen.

Kontroller, at når man trækker i remmen med venstre hånd, at den trækker lige meget på såvel den rem der går under armen og som den rem der går over armen. Den må gerne trække lidt mere på den øverste rem end på den nederste, dermed risikere man ikke, at man strammer remmen om pulsåren som sidder på undersiden af overarmen ved biceps-musklen. Pulsen forplanter sig derefter ud gennem remmen til riflen.

 
  Træk remmen op over krogen Stram remmen omkring armen Træk remmen ud med venstre hånd og kontroller trækket på begge remme.
 

Når man sætter remmen på, som vist ovenstående, skal man passe på, at man ikke får sat remmen forkert fra starten. Mange har en tendens til at montere remmen på armen uden at tænke over, hvordan den sidder.Remmen skal sidde solidt omkring krogen og trækkes derefter ud i den samme vinkel som skydestillingen. Remmen strammes derefter tilpas ind.

Den må ikke sidde for stram om armen. Kontroller, at når man trækker i remmen med venstre hånd, at den trækker lige meget på såvel den rem der går under armen og som den rem der går over armen.

Den må gerne trække lidt mere på den øverste rem end på den nederste, dermed risikere man ikke, at man strammer remmen om pulsåren som sidder på undersiden af overarmen ved biceps-musklen. Pulsen forplanter sig derefter ud gennem remmen til riflen.

Stillingen

Grundstillingen er meget vigtig. Derfor skal man altid følge de retningslinjer der er bestemt for det videre forløb i stillingstræningen. Når man bygger stillingen op, er det tilrådeligt at starte fra bunden af. Det første man gør er, at finde højden på bordet man skal stå ved.

Bord-højden skal passe, således at man har 2-3 cm luft fra bord-kanten til albuerne, som vist på billedet, eller at man kan få bordkanten til at passe ud for det nederste ribben.Fødderne skal placeres 5-10 cm fra bordkanten i en vinkel på 15-20 grader i forhold til skudretningen, og med en skulders bredde imellem dem.

Benene skal være strakte, men ikke overstrakte, dvs. at man ikke må få knæene til at låse fast ved at skubbe dem bagud, dermed spænder man i lårene og kan ikke slappe af, og man belaster knæene mere, end de har godt af.

Der skal være ligevægt på begge ben. Generelt skal man stå naturligt og afslappet.

Når man læner sig fremover bordet, anbringer man albuerne foran sig, man lader venstre arm falde frem i skydestillingen. Venstre arms vinkel skal være ca. 35 – 40 grader fra underlaget.

Højre hånd lader man falde ned på venstre overarm, dermed finder man stedet, hvor højre albue skal placeres

Når albuerne er placeret, kan man kigge ud igennem håndroden, og hvis man ser skiven ud for hånden, uden at man skal rette alt for meget på stillingen, ved man, at den er korrekt.

Hvis den ikke passer, så flyt hele kroppen og albuerne efter hvor skiven er, og kontroller det engang til.

Først nu kan man tage riflen op, og finde ud af hvor den skal placeres.

Når man løfter riflen op, tager man ved kolbekappen eller under kind-puden med højre hånd.

Venstre hånd skal placeres under skæftet foran aftrækkerbøjlen og skal i første omgang kun bære riflen.

Herefter løfter man med højre hånd riflen ind til sig og placer kolbekappen ind i skulderen, der hvor man kan mærke, at der er en naturlig hulning i skulderen.

Det kan checkes, ved at strække højre arm ud og bøje den langsomt ind mod kroppen, samtidig med, at man holder venstre hånds fingre ind til skulderen .

Det er en god ide, at se på kolbekappen hver gang man placere den, og mærke efter, at den sidder samme sted hver gang.

Venstre hånds placering på skæftet findes ved at skubbe venstre hånd frem og tilbage på skæftet, samtidig med, at man sigter på skiven. På den måde finder man højden på stillingen, og hvor håndstoppet skal placeres.

Håndstoppet skubbes derefter helt hen til hånden. Hvis det er første gang man prøver, vil det være en god ide, at få en til at hjælpe sig med det.

  Remmen sættes på hånd-stoppet og justeres i længden til den bærer riflens vægt, uden at man bruger muskelkraft til at holde den. Kontroller ved, at mærke efter på remmen om den er tilpas stram. Den må ikke være for løs, men heller ikke for stram.

Kontroller stillingen ved, at slippe riflen med højre hånd og lade højre arm falde afslappet ned på bordet. Hvis man stadig sigter på skiven, er stillingen korrekt og remmen tilpas stram.

Hvis sigtemidlerne ikke står på skiven, skal man flytte på kroppen. Kontroller stillingen igen.

CHECKLISTE
 1. En skulders bredde mellem fødderne.
 2. 5-10 cm afstand fra fødderne til bordkant.
 3. 2-3 cm afstand fra albuer til bordkant.
 4. Nederste ribben ud for bordkant.
 5. Venstre arms vinkel på 35-40 grader i forhold til bordflade.
 6. Højre hånd på venstre overarm for at finde højre albues placering.
 7. Kontroller placering af kolbekappe i skulderen, HVER GANG.
 8. Fast tag i pistolgrebet.
 9. Højre arm skal falde naturligt ned hver gang og helst samme sted hver gang.
 10. Hovedet placeres samme sted på kindpuden hver gang og holdes så lodret, som muligt.
 11. Remmen må ikke være for løs eller for stram.
 12. Slap af i skulderen.
 13. Trykket ind mod skulderen fra kolbekappen skal være lidt større end mod håndstoppet.
 14. Slap af i alle muskelgrupper.