Ungdomsafdeling - Klasser        
         
Våbentyper Dicipliner Skiver Klasser Træningshjælp
        Ungdomsafdeling INFO
           
           

Klasseindeling for Ungdomsskytter: Dansk Skytteunion   Klasseindeling for Ungdomsskytter: De Danske Skytteforeninger  

- indendørs Klasseprogram, gevær
a) Må ikke fylde 14 år i disciplinåret.
D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni,
i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.

b) Må ikke fylde 17 år i disciplinåret.
D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni,
i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.

c) Må ikke fylde 21 år i tiden 1. januar til 31. december.

 

indendørs Klasseprogram, gevær, 15meter: Bestemmelser

 1. Skive: Skive M 84. Udadtælling anvendes ved berørt streg.
  Mindste skudværdi er 6.
 2. Prøveskud: Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for gældende skydning.
 3. Skydetid: 30 minutter incl. prøveskud
 4. Remstøtte: Remstøtte er tilladt, når anlæg ikke anvendes.
 5. Klassegruppe: Se side 401 – 403 (skyttebogen)
 6. Klasse BK4: Nye børneskytter, og skytter, der ved sæsonstart er klassificeret til BK4, skal starte i BK4, og SKAL skyde de 3 første konkurrenceresultater i denne klasse, og derefter klassificeres efter reglerne i kap. 4.2.h.
 
               
Klasse Alder Stilling Skud / Tid Skud / Tid
      10 meter luft
15 m. call..22
Ungdom 1 Indtil 13 a) Stående med gevær og albuestøtte 30 / 60 min 20 / 45 min
Ungdom 2     14-16 b) Fritstående
eller med galgestøtte
40 / 75 min 20 / 45 min
Herrejunior     17-20 c) Fritstående 60 / 105 min 40 / 90 min
Damejunior     17-20 c) Fritstående 40 / 75 min 40 / 90 min
 
Gruppe Klasse Skyde-
stilling

Antal
gældende

Mærkekrav Mærke
Børn
/ u14
BK 1 smaal 20 skud 192 p Børne
guldmærke
Børn
/u14
BK 2 smmaa 20 skud 185 p Børne
sølvmærke
Børn
/u14
BK 3 smaal 20 skud 177 p Børne
bronzemærke

Børn/
u14

BK 4 smaal 20 skud    
Junior
/u17
J 1 sma/el.al 20 skud  188 p Junior
guldmærke
Junior
/u17
J 2 sma/el.al 20 skud 182 p Junior
sølvmærke
Ungdom
/ u20
UNG s 20 skud 165 p Ungdomsmærke
 
               
Klasseprogram, pistol   Klasseprogram, luftgevær, 15meter  

a) Må ikke fylde 14 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.

b) Må ikke fylde 17 år i disciplinåret. D.v.s. i 10- og 15 meter discipliner fra 1. juli til 30. juni, i alle andre discipliner fra 1. januar til 31. december.

c) Må ikke fylde 21 år i tiden 1. januar til 31. december.

 

Bestemmelser

 1. Skive: Skive M 96G. Udadtælling ved berørt streg.
 2. Prøveskud: Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for gældende skydning.
 3. Skydetid: 30 minutter incl. prøveskud
 4. Remstøtte: Remstøtte er tilladt, når anlæg ikke anvendes.
 5. Klassegruppe: Se side 401 - 403. (skyttebogen)
 
Klasse Alder Stilling Skud / Tid Skud / Tid
      10 m luft
15 m. call..22
Ungdom 1 Indtil-13 a) Stående med pude
tohåndsfatning
30 / 60 min 30 / 60 min
Ungdom 1a Indtil-13 a) Stående med pude
énhåndsfatning
30 / 60 min 30 / 60 min
Ungdom 2     14-16 b) Stående med
tohåndsfatning
30 / 60 min 30 / 60 min
Ungdom 2a     14-16 b) Stående med
énhåndsfatning
30 / 60 min 30 / 60 min
Herrejunior     17-20 c) Fritstående 60 / 105 min 30 / 60 min
Damejunior     17-20 c) Fritstående 40 / 75 min 30 / 60 min
 
Gruppe Klasse Skydestilling Antal gældende Mærkekrav Mærke
Børn
/ u 14
BK 1 smaal 20 skud 197 p Børneguldmærke
Børn
/ u 14
BK 2 smaal 20 skud 191p Børnesølvmærke
Børn
/ u 14
BK 3 smaal 20 skud 182 p Børnebronzemærke
Junior
/ u 17
J 1 sma/el.al 20 skud 194 p Juniorguldmærke
Junior
/ u 17
J 2 sma/el.al 20 skud 190 p Juniorsølvmærke

Ungdom
/ u 20

UNG

s

20 skud

148 p

Ungdomsmærke

 
       
        Klasseprogram, luftpistol, 15meter  

For klasse ungdom 1 er det tilladt ved samme stævne at deltage i henholdsvis klasse 1 og 1A

For klasse ungdom 2 er det tilladt at deltage i henholdsvis klasse 2 og 2A (Hensigten og formålet er at fremme færdigheden ved skydning med 1-håndsfatning).

For klasse a, b og c skytter er det tilladt at rykke én eller flere klasser op, til og med dame- eller herrerækken.(Op- eller nedrykning er gældende for resten af disciplinåret).

  Bestemmelser
 1. Skive: Pistolskive 2000. Indadtælling anvendes ved berørt streg.
  Mindste skudværdi er 3,Skiveskift efter hver serie.
 2. Prøveskud: Der må skydes ubegrænset prøveskud på samme skive forud for gældende skydning.
 3. Skydetid: 45 minutter incl. prøveskud.
 4. BK *) Skydestillingen skal være stående med underarmsstøtte og tohåndsfatning.
 5. JUN & VET **) Skydestillingen må være én- eller tohåndsfatning efter skyttens eget ønske.
 
       
Gruppe Klasse Skydestilling Antal gældende skud Mærkekrav Mærke
Børn
/ u 14
BK *) Alle klasser 259 p Børnemærke
Junior
/ u 17
JUN **) 6 serier 232 p Juniormærke

Ungdom
/ u 20

UNG

Stående

5 skud

244 p

Ungdomsmærke

 
           
Luftpistol 10 meter:   FORKORTELSER riffel  
Vægten af pistolen med alt tilbehør må ikke overstige 1500 g.
Aftræksvægten skal være mindst 500 gram.Der skydes på de af ISSF godkendte 10 m luftpistolskiver. Skydetid:

- 30 skud, 1 time inklusive prøveskud
- 40 skud, 1 time 15 minutter inklusive prøveskud
- 60 skud, 1 time og 45 minutter inklusive prøveskud
  I programmerne for gevær- og terrænskydning er der for skydestillinger anvendt følgende forkortelser:
 • l liggende
 • k knælende
 • s stående
 • lma liggende med anlæg
 • lua liggende uden anlæg
 • sma stående med anlæg
 • smal stående med albuestøtte
 • smaal stående med anlæg og albuestøtte
 • lua/el.k liggende uden anlæg eller knælende
 • sma/el.al stående med anlæg eller albuestøtte
 
Luftriffel 10 meter:  
Vægten af riflen med alt tilbehør må ikke overstige 5,5 kg. Aftræksvægten er fri.Der skydes på de af ISSF godkendte 10 m luftriffelskiver. Skydetid:

- 30 skud, 1 time inklusive prøveskud
- 40 skud, 1 time 15 minutter inklusive prøveskud
- 60 skud, 1 time og 45 minutter inklusive prøveskud
 
Standard- og fripistol 15 meter:
Ren dansk disciplin som skydes på indendørsbaner med skivetræk.
  Man kan godt skyde i flere klasser i løbet af sæsonen, dog ikke lavere end den man naturligt hører hjemme i. Det vil sige, at man kan øve sig i en sværere skydestilling i årene inden man skal rykke op.

Alle kan skyde riffel fritstående så snart man kan løfte riflen.
Standardpistol og revolver kaliber 0.22 long rifle.
Fripistol, kun enkeltskudspistoler må anvendes.
Våbnene skal overholde de gældende ISSF-regler for mål, aftræksvægt m.m.
Der skydes på de af DSkyU godkendte 15 m pistolskiver.
 
Standardpistol:
Prøveskud, ubegrænset antal, 1 skive.
Gældende serier, 6 á 5 skud, i alt 30 skud i 6 skiver.
         
Fripistol:
Prøveskud, ubegrænset antal, 2 skiver.
Gældende serier, 6 á 5 skud, i alt 30 skud i 6 skiver.
         
Skydetid:
- Standardpistol 60 minutter inklusive prøveskud
- Fripistol 60 minutter inklusive prøveskud.
         
               
Riffel 15 meter:
Ren dansk disciplin som skydes på indendørsbaner med skivetræk
         
Fririffel for herrer og Sportriffel for damer i kaliber 0.22 long rifle.
Ungdomsklasserne er mix.
Våbnene skal overholde de gældende ISSF-regler for mål, aftræksvægt m.m.
Der skydes på de af DSkyU godkendte 15 m riffelskiver. Model 1982
         
Ungdom:
Prøveskud, ubegrænset antal, 1 skive.
Gældende serie, i alt 20 skud i 10 skiver.
         
Øvrige:
Prøveskud, ubegrænset antal, 1 skive.
Gældende serie, i alt 40 skud i 20 skiver.
         
Skydetid:
- Ungdom, 45 minutter inklusive prøveskud
- Øvrige, 1 timer og 30 minutter inklusive prøveskud.