Ungdomsafdelingen - Træningstider og priser        
         
Våbentyper Dicipliner Skiver Klasser Træningshjælp
        Ungdomsafdeling INFO
           

Træningen omfatter alle skytter under 21 år.      
         
Vinterhalvåret indendørs      
1.August til 30.maj (lukket mellem jul og nytår)    
         
Træningssted      
Foreningens midlertidige lokaler hos BVS, Horsedammen 42, kld, 2605 Brøndby, nedgang på højre side af Multihuset
         
Træningstid      
Træningen starter hver mandag kl. 18.30 og varer til ca. kl. 21:00    

Skytter der ønsker at træne med træner/coach assistance møder klokken 18:30 - eller efter aftale.
Seriøse ungdomsskytter, kan træne fritstående tirsdag og onsdag kl. 19:00 - 21:00

         
Nye skytter      

Nye skytter møder den første mandag I måneden kl. 19:00 til gennemgang af sikkerhed før skydning.
Skriv gerne mail til ungdom@rodovreskytteforening.dk inde du møder op.

Nye skytter skyder luftriffel indtil de er fuldt fortrolig med sikkerhedsreglementet og håndtering af våben. Typisk omkring 3 måneder

         
Husk at mandag er familieaften, hvor også forældre kan blive medlemmer og skyde sammen med børnene, dog har børnene fortrinsret til banerne
         
Priser for skydning i ungdomsafdelingen      

Nedenstående priser gælder for skydning udover den der er indbefattet i kontingentet.

I kontingentet indgår én skydning pr. uge. Kontingent kr. 800,00 for et helt år
 
Gæste eller prøveskydning Kr. 50,00 inkl. hagl    
Gevær call.22  for 15 og 50 meter Kr. 25,00 inkl. patroner (25 stk.) Kr. 45,00 inkl. patroner (50 stk.)  
Luftgevær 10 og 15 meter Kr. 20,00 inkl. hagl    
Luftpistol 10 og 15 meter Kr. 20,00 inkl. hagl