Er du interesseret.?

Pistolafdelingen holder intro og vejledning for nye og interesserede skytter - den 3. onsdag i hver måned.
Kontakt først formanden for Pistolafdelingen for at høre hvornår der bliver åbnet for nye medlemmer.
Mandag og onsdag: Pistol- og Riffelskytter. kl. 19:00 til 22:00 (sidste skydning påbegyndes kl. 21:00)


Riffelafdelingen holder intro og vejledning for nye og interesserede skytter - den 1. mandag i hver måned.
Kontakt først formanden for
Riffelafdelingen for at høre hvornår der bliver åbnet for nye medlemmer.
Mandag og onsdag: Pistol- og Riffelskytter kl. 19:00 til 22:00 (sidste skydning påbegyndes kl. 21:00)


Ungdomsafdelingen holder intro og vejledning for nye og interesserede skytte, den 1. torsdag i måneden.
Kontakt først formanden for Ungdomsafdelingen for at høre hvornår der bliver åbnet for nye medlemmer.
Torsdag: Ungdomskytterne kl. 18:30 til ca. 21:00 (sidste skydning påbegyndes kl. 20:30)

Se under RS Kalender
for aktiviteter i klubben
Rødovre Skytteforenings Ungdomsafdeling samarbejder med SpecialSport.dk, besøg deres hjemmside
og se mere om deres mange tilbud til børn og unge med særlige behov SpecialSport.DK
   
Du kan være med til at fortælle dine venner om Rødovre Skytteforening ved at printe og dele denne ud til alle omkring dig.! HENT
 
Manglende betaling af kontingent, medfører inddragelse af din våbentilladelse via vores anmeldelse til Politiet.

Ønske du at blive medlem af Rødovre Skytteforening enten som seniorer eller som ungdoms medlem, og vil du vide mere om klubben, her du har mulighed for at få instruktion i de regler der er gældende på en skydebane, herunder også korrekt betjening af våben, og enkelte prøveskud, - skal du møde op på vores introdage.
Velkommen i
Rødovre Skytteforening


Vi har både 10 og 15 meter
elektroniske pistol- og riffelbaner.

Vi bruger 3 elektroniske 10 meter
baner når vi deltager i Rødovre Kommunes SjovLørdag arrangement.

Vi optager alle aldersgrupper,
der har lyst til at dyrke skydesporten


Alle nye medlemmer under 18 år,
skal have forældrenes eller en værges tilladelse.

For de yngste skal en af barnets forældre
være til stede under træningen.
Forældre er også velkommen til at skyde,
hvis der er plads på banerne.

Vi træner mandag, onsdag og torsdag

For skytter, der vil træne seriøst,
er der mulighed for at træne både
mandag og onsdag.

Vi har DSkyU- og DGI-Skydning uddannede
trænere og instruktører til både
ungdom-, junior- og seniorafdeling.
 
   
Nye medlemmer og prøvemedlemmer Baneforhold sommer og vinter

Vi modtager kun nye skytter på introduktions aftenerne,
1. torsdag i måneden for ungdomsskytter og 3. onsdag i måneden for seniorer, - se oplysningerne oven for.

Instruktion gives af erfaren instruktør inden de nye skytter, under vejledning, kommer til at skyde første gang.

Interesserede nye  seniormedlemmer kan skyde en måned, før indmeldelse bliver nødvendig.

Våben og tilbehør stilles gratis til rådighed af Rødovre Skytteforening for foreningens medlemmer.

Træningen foregår indendørs om vinteren, og udendørs om sommeren.
Indendørssæsonen varer fra 1.september til udgangen af april.

Der skydes også indendørs i maj - juni og august en gang om ugen, dette er inkluderet i kontingentet.

Udendørssæsonen varer fra 1. maj til udgangen af august, og finder sted på
Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S.

Der skydes også udendørs hele vinteren for dem der har interesse.

   
Du går ind gennem hovedindgangen og ned i kælderen.
Der er elevator til kælderen
Vestbad, Nykær nr. 26.
Gode parkeringsforhold for både biler og cykler (det grå felt på kortet ved Nørrekær)
   
Mød os på Facebook

Kom og vær med Rødovre Skytteforening Ungdom
Kom og vær med Rødovre Skytteforenings Venner
Kom og vær med Rødovre Skytteforening (Lukket gruppe)

   
  Læs om os på RLN februar 2022 på side 12 Klik her
  Læs om os på RLN november 2021 på side 46 Klik her
  Læs om os på RLN Artikel om Rødovre Skytteforening februar-2013
Vi samarbejder med (RLN) Rødovre Lokal Nyt Læs om os på RLN Sjov Lørdag og Rødovre Skytteforening november-2016 på side 33 i Rødovre Nyt
  Læs om os Sjov Lørdag og Rødovre Skytteforening november-2016 på Dansk Skytte Union


Rødovre Skytteforening er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund (www.DSF.dk).

Kontakt John Larsen (formand for Pistolafdelingen) hvis du vil vide mere om dine muligheder for at deltage i DSF's skydninger.